Opactwo Mniszek Benedyktynek w Staniątkach Wiatrak typu Koźlak w Pępowie Dawny zakład psychiatryczny w Owińskach Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pojazdy zabytkowe Zabytki techniki Zamek w Ratnie Dolnym Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pałac w Dargosławiu

Szkoła w Mieszkowie

Mieszk__w

Budynek pochodzi z początku XIX wieku. Do roku 1936 lub 1937 mieściła się w nim szkoła ludowa, której uczniami byli gen. Stanisława Taczak, gen. Heliodor Cepa oraz malarz i rzeźbiarz Karol Marcinkowski. Przed wybuchem II wojny światowej została zakupiona przez osoby prywatne.

Adres::

Rynek 28

63-200 Mieszków

(powiat jarociński)


mieszk__w

Jeśli chcieliby Państwo przekazać 1% swojego podatku na utrzymanie budynku szkoły w Mieszkowie, w swoim formularzu PIT w odpowiednim miejscu należy wpisać kod 014 albo nazwę "Szkoła w Mieszkowie".