Pałac Podwilcze k/ Białogardu Pałac w Otoku woj. Zachodniopomorskie Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pojazdy zabytkowe Zabytki techniki Zamek w Ratnie Dolnym Tydzień Dla Dziedzictwa 2019
Udostępnij artykuł na facebook'u

VIII KONFERENCJA KONSERWATORSKO - ARCHITEKTONICZNA 2016

2016-09-22

„Między ortodoksją a kreacją. Dialog konserwatorsko-architektoniczny” Warszawa: 19-20 października 2016 roku. Sesje konserwatorskie są organizowane cyklicznie przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie wraz ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP i Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków.

Tytuł tegorocznej edycji konferencji  to: Transformacja – Rewitalizacja – Konserwacja. W gronie architektów, inwestorów i developerów, jak też  przedstawicieli służb konserwatorskich administracji rządowej i samorządowej podjęte zostaną palące problemy związane z ochroną i zarządzaniem zabytkowymi zespołami  architektonicznymi i układami urbanistycznymi w warunkach znacznej ekspansji inwestycji budowlanych w głąb zabytkowej tkanki miejskiej.

(Udział w konferencji, wraz z posiłkami jest bezpłatny. Obrady odbędą się w sali konferencyjno-kinowej Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, ul. Kredytowa 1. Zgłoszenia należy nadsyłać mailowo na adres: beata.mularska@ethnomuseum.pl do 10 października br.)

Program KK

Informacja dla uczestników

Zaproszenie