Pałac Podwilcze k/ Białogardu Pałac w Otoku woj. Zachodniopomorskie Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pojazdy zabytkowe Zabytki techniki Zamek w Ratnie Dolnym Tydzień Dla Dziedzictwa 2019

Tydzień dla Dziedzictwa (TDD) - aby przeszłość miała przyszłość

III edycja: 13 - 22 kwietnia 2019

18 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. To dobra okazja, by zwrócić uwagę na skalę zagrożeń dla tysięcy obiektów historycznych w Polsce. Dla wielu obiektów rok 2019 może być rokiem krytycznym. Nasze wydarzenie ma na celu mobilizację potencjału tkwiącego w miejscu, architekturze wydobytego przez właściciela przy naszym doradztwie i wsparciu. W ramach obchodów Dnia Ochrony Zabytków i całego Tygodnia zapraszamy Was do odwiedzania miejsc, które na co dzień są zamknięte i niedostępne. Tym razem ich właściciele będą na Was czekać i radzi Was gościć. Spotkacie tam życzliwych i zaangażowanych w renowacje swoich skarbów ludzi.

CO ROBIMY?

Otwieramy dla Was zabytki zazwyczaj nieczynne, zamknięte, opuszczone. W ramach projektu „Zabytek Gościnny” ich właściciele będą czekać na gości w wybranych dniach i godzinach. Będziecie mogli zrobić wiele zdjęć, nakręcić filmy, wysłuchać historii, zapoznać się z atrakcjami przygotowanymi przez właścicieli. Miejsca, do których Was zapraszamy to miejsca szczególnie urokliwe, spokojne, otoczone bujną przyrodą, szczególnie w te piękne kwietniowe dni.

Organizujemy społeczną ZBIÓRKĘ FUNDUSZY na ratowanie zabytków .

„Tydzień dla dziedzictwa” to także nasz gorący apel o przekazywanie, szczególnie w zakreślonych dniach, datków i 1%, które będziemy przeznaczać na remonty zabezpieczające i wszelkie konieczne działania przy obiektach w najgorszym stanie technicznym. Społeczna opieka nad zabytkami w wielu krajach stanowi ważne uzupełnienie działań właścicieli poszczególnych obiektów oraz całego systemu ochrony nad zabytkami prowadzonego przez Państwo. U nas udział III Sektora, czyli organizacji pozarządowych, w tym dziele jest mniej niż symboliczny. Jesteśmy jednak przekonani, że tkwi w nim ogromny potencjał, że warto go aktywować i organizować. Pamiętajmy, że z zasady działania organizacji pozarządowych są najbardziej efektywne i skuteczne, obarczone minimum formalności i biurokratycznych procedur. W trakcie TDD apelujemy również o wpłaty darowizn i 1% na subkonta obiektów partnerskich. Zostaną one przeznaczone na najpilniejsze remonty.

Realizowana przez nas misja społecznej opieki nad zabytkami wiąże się z niemałymi kosztami. Same wnioski o dotacje złożone w Fundacji opiewają na kwotę przekraczającą 20 mln. Złotych.. Sumę tę należy uzupełnić jeszcze o wydatki związane z obsługą prawną, administracyjną, przejazdami itp. Sprawia to, że Fundacja ma mocno ograniczone pole manewru. W związku z tym, podczas „Tygodnia” ogłaszamy zbiórkę pieniężną pod hasłem „Akcja reanimacja – drugie życie dla zabytków.” Każda złotówka, to nie tylko tchnięcie życia w niszczejące obiekty, ale – co równie ważne - wyraz solidarności z misją Fundacji jaką jest ocalenie od zapomnienia polskiego dziedzictwa.

Wpłat można dokonywać na konto fundacji:

PLN 74 1240 1747 1111 0000 1848 9897

EUR 13 1240 1747 1978 0010 5233 7568

USD 87 1240 1747 1787 0010 5233 7832

Dołącz do wydarzenia i daj się przekonać – zaprezentujemy tu losy niezwykłych miejsc, o których ratunek wspólnie walczymy.

Zadbaj o budowanie powszechnej świadomości na temat sytuacji i potrzeb polskiego dziedzictwa – udostępnij wydarzenie, dodaj komentarz, zachęć znajomych. Im nas więcej, tym więcej zabytków zdołamy reanimować!