Opactwo Mniszek Benedyktynek w Staniątkach Wiatrak typu Koźlak w Pępowie Orzeł Carski z Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku Dawny zakład psychiatryczny w Owińskach Pałac Podwilcze k/ Białogardu 1995-2015 - 20 LAT W OBRONIE ZABYTKÓW Pałac w Otoku woj. Zachodniopomorskie Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pojazdy zabytkowe Zabytki techniki Zamek w Ratnie Dolnym 1% na zabytki Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pałac w Dargosławiu

Skuteczny fundraiser poszukiwany

Nasza fundacja zajmuje się działaniami skupionymi wokół trzech głównych obszarów:

•    ochroną zabytków architektury

•    ochroną środowiska i ekologią

•    zagadnieniami związanymi z pomocą socjalną

Realizujemy szereg projektów zarówno w Poznaniu jak i w całej Polsce. Poszukujemy osoby, która w skuteczny sposób pozyskiwałaby dla nas środki finansowe i rzeczowe zarówno ze źródeł publicznych jak i prywatnych oraz korporacyjnych.

OBECNIE ZALEŻY NAM NAJBARDZIEJ NA AKTYWOWANIU FUNDUSZY NA CELE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ZABYTKÓW

(jeśli jednak masz pomysł na finansowanie pozostałych obszarów – pozostajemy otwarci na Twoje propozycje).

PROFIL KANDYDATA (nie wszystkie warunki muszą zostać spełnione, jeśli jesteś dobry tylko w niektórych obszarach – powiedz nam o tym!):

- osoba posiadająca wiedzę z zakresu pisania wniosków o dotacje unijne, granty publiczne, finansowania przez organizacje działające przy dużych korporacjach

- ktoś, kto orientuje się, jakie istnieją źródła funduszy czy środków i gdzie uderzyć, by wnioskowanie było skuteczne

- człowiek potrafiący nawiązać kontakty z przedsiębiorcami lub osobami prywatnymi w celu zdobycia od nich funduszy na finansowanie działań naszej organizacji

- osoba kontaktowa, aktywna, ambitna, mająca wiedzę z zakresu NGO, obeznana z nowoczesnym marketingiem, prowadzeniem negocjacji, sprawnie poruszająca się w Internecie oraz dobrze obsługująca komputer i podstawowe programy biurowe

- osoba posiadająca doświadczenie w tego typu działaniach lub mająca dużą determinację i będąca zorientowaną na cel

CO OFERUJEMY?

- wynagrodzenie bazowe i/lub prowizję od osiągniętych efektów

- pracę głównie zdalną z możliwością spotykania się w Poznaniu (lub innym mieście, jeśli będzie to konieczne)

- niezbędne narzędzia do realizacji powierzonych zadań (materiały informacyjne, promocyjne, zaplecze biurowe, telefon, wsparcie merytoryczne, naszą wiedzę i doświadczenie)

ZAPRASZAMY!

Prosimy o nadsyłanie CV na adres: joanna@ekorady.org

Prosimy również w treści maila o krótki opis działań, w których czujecie się najlepiej i/lub macie największe doświadczenie.